პრეზენტაცია ‘გიორგი’

გაზეთ ,,გიორგი"-ს პრეზენტაცია

სახელი 'გიორგი' ქართველობის სახედ იქცა. მისი გაქართულებული მნიშვნელობისა და სიხშირის გამო, 'გიორგი' ისტორიულად და რელიგიურად დაუკავშირდა ჩვენს ქვეყანას. მათემატიკური ენით, 'გიორგი' არის ქართული მოდა.
ეს გაზეთიც გიორგია.

გიორგის მეორე გამოცემა.